Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

śpiew

Muzyka jest jedną z najważniejszych dziedzin wychowania przez sztukę, wyzwala ona w dziecku ekspresję, aktywność, a więc służy ogólnemu rozwojowi zarówno fizycznemu (ruch przy muzyce) jak i emocjonalnemu (śpiew). Muzyka w przedszkolu stawiana jest na czołowym miejscu, a najprostszym utworem muzycznym jest piosenka, poprzez którą dziecko uczy się zapamiętywania, zrozumienia, przeżycia oraz odtworzenia.