ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU:

6.20 – 7.00 Początek dnia w przedszkolu; powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach
zainteresowań
7.00 – 8.00 Dalsze „schodzenie się” dzieci. Rozmowy oraz kontakty indywidualne z
dziećmi. Zabawy indywidualne i grupowe, praca
kompensacyjno – stymulująca rozwój dzieci, zabawy rozwijające
zainteresowania
8.00 – 8.15 Zabawy integrujące grupę
8.15 – 8.30 Czynności higieniczno – porządkowe przed śniadaniem
8.30 – 8.50 ŚNIADANIE
8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne
9.00 – 11.40 – ZAMIERZONE SYTUACJE EDUKACYJNE
– zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, zajęcia taneczne, zajęcia
plastyczne, zajęcia logopedyczne – wg harmonogramu
– zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
11.40 – 12.00 Czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
12.00 – 12.20 OBIAD – II danie
12.20 – 12.30 Zabiegi higieniczne
12.20 – 13.50 ODPOCZYNEK DZIECI przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek
14.00 – 14.20 POSIŁEK – zupa
14.20 – 17.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, zabawy doskonalące i
rozwijające potencjał dzieci, wiadomości i umiejętności, rysowanie,
majsterkowanie, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami,
rozchodzenie się dzieci do domu.